In English På svenska
Sök:
Priser i: 
Garantitid

EKA-knivar står för kvalitet och lång hantverkstradition

EKA-knivar AB garanterar att varje tillverkad kniv är i utmärkt och funktionsdugligt skick och att den tillverkats med precision och omsorg.

Skulle kniven bli defekt på
grund av fabrikations- eller materialfel kommer den att repareras eller ersättas med likvärdig produkt.