In English På svenska
Sök:
Priser i: 

Personuppgiftspolicy/Itegritetspolicy

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Casström AB för att administrera kundrelationen samt för marknadsföringsändamål. De personuppgifter som du lämnar kommer att används av Casström AB och våra samarbetspartners för betalning och leverans. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Casström AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.

Casström AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden d.v.s. fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. (Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.)

Som kund till Casström AB har du enligt Allmänna dataskyddsförordningen GDPR rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter och/eller där kunden har betalningsanmärkningar.