In English På svenska
Sök:
Priser i: 
Knivstål - en översikt

Grovt delar vi in stålkvalitéerna i några grupper:

Kolstål

Enklare stål som innehåller kol men bara mindre mängd legeringsämnen. Det gör att kniveggen är relativt enkel att slipa vass. Nackdelen är att bladet lätt rostar i fuktig miljö och måste därför skötas om mer. Den som prioriterar skärpa väljer alltså kolstål framför rostfritt. Vanligen att föredra i bushcraftknivar som användas mycket i hårdare material som trä.
 
Verktygsstål
Ett verktygsstål kan vara antingen kolstål eller rostfritt beroende på kromhalt. Framtagna för verktyg i skärande eller formbearbetande maskiner, vilket ger egenskaper som även önskas hos knivar. Har hög kolhalt för hårdheten men även vissa legeringsämnen som t ex Vanadin (V) som ger slitstyrka åt knivseggen och håller den därför vass under längre tid.

Rostfritt stål
Innehåller enligt definitionen minst 12-13 % krom (Cr) vilket skapar en skyddande film på stålet och gör den beständig mot rost under normala förhållanden. Dock är "rostfritt" ett inte helt sanningsenligt begrepp eftersom det egentligen bara är en glidande skala av rosttröghet. 12-13 % krom innebär fortafande viss risk för rost, speciellt i aggressiva miljöer som saltvatten.
Rostfritt är praktiskt för den som inte vill underhålla kniven alltför ofta. Av hygieniska skäl används rostfritt stål för jaktknivar. Samtidigt gör kromet att eggen blir något svårare än kolstålet att få vass och håller inte skärpan lika bra som ett verktygsstål.


              

Nedan följer de vanligaste stålen i Casströms knivsortiment:


O2 / Böhler K720 (kolstål/verktygsstål)
Starkt oljehärdat verktygsstål med hög kolhalt. Den kemiska sammansättningen gör att det kan härdas till en hög hårdhet med bibehållen duktilitet (förmåga att deformeras utan brott) och seghet samtidigt som det är lätt att slipa och kan erhålla en mycket skarp och hållbar egg. P g a låg kromhalt kommer det rosta om det lämnas vått och måste därför torkas efter användning och skyddas med olja eller vax när det förvaras i miljö med hög luftfuktighet.

C 0.9 %, Si 0.25 %, Mn 2.0 %, Cr 0.35 % V 0.1 %
Casström SFK (HRC 58-60)

O1 (kolstål/verktygsstål)
Populär för amerikanska knivar och vildmarksknivar (bushcraft-knivar). Har hög slagtålighet och seghet och är relativt lätt att få vass egg. Låg kromhalt gör det dock rostbenäget och behöver därför oljas in regelbundet.

C 0.95 % , Mn 1.25 %, Cr 0.5 %, V 0.2 %
Enzo Trapper/Elver (HRC 58-59)


80CrV2 (kolstål/knivstål)
Bra allround-stål med hög slitstyrka.

C 0.7 %, Mn 0.4 %, Cr 0.5 %, Si 0.2 % V 0.2 %, Ni 0.2 %, Mo 0.1 %
Sissipuukko

M2 (kolstål/verktygsstål)
Höghastighetsstål med hög halt av tungsten och molybden, framtaget för stansningsverktyg som ska tåla mycket slitage utan att tappa skärpa. Ett allround stål som är relativt enkelt att få vasst och håller alltså skärpan mycket bra. Har en större halt av krom än de flesta kolstål, men behöver likväl skyddas från rost.

C 0.85 % Cr 4.15 % Tungsten 6.15 % Mo 5.1 % V 1.95 %
Enzo Trapper 95/M2/Sc Masurbjörk

Uddeholm AEB-L (rostfritt)
Utvecklat för rakblad och kan bli mycket vasst. Låg kolhalt ger ett rostfritt stål som ändå har bra egenskaper för att få och behålla skärpa.

C 0.65 %, Si 0.4 %, Mn 0.6 %, P 0.02 %, S 0.015 %, Cr 12.8 %
SB-blad

D2 (rostfritt/verktygsstål)
Ett av de bästa knivstålen, med mycket hög hårdhet och som håller skärpan mycket bra. Har även en relativt bra tålighet mot rost tack vare en kromhalt på 12 %. Kräver dock mycket god teknik för att bryna när eggen väl blivt slö.

C 1.5 %, Si 0.3 %, Mn 0.3 %, Cr 12 %, Mo 1 %
Enzo Trapper/Camper/Elver  (HRC 60-61)
Enzo Birk  (HRC 60-61)

Sandviken 12C27 knivstål (rostfritt)
Anrikt svensk rostfritt stål som används i många skandinaviska knivar.

C 0.6 %, Si 0.4 %, Mn 0.4 %, P(max) 0.025 %, S(max) 0.01 %, Cr 13.5 %

Tidigare Casström SFK
Karesuandokniven
Enzo Necker
EKA Swingblade/Fishblade/Swede

Sandvik 14C28N knivstål (rostfritt)
En lätt förbättring av Sandviks populära 12C27
Något ökad kromhalt (Cr) och tillsatt kväve (N) har ökat rostbeständigheten. I övrigt en lyckad kombination av eggegenskaper (stabilitet, förmåga att slipas vass), hög hårdhet och hög rostbeständighet. Kan härdas så att slitstyrkan förbättras gentemot tidigare varianter utan att påverka mikrostrukturen. Att slipa kniven blir därför relativt lätt, samtidigt som eggstabiliteten vad det gäller urflisning och eggrullande är lika bra som tidigare.

C 0.62 %, Si 0.2 %, Mn 0.6 %, P(max) 0.025 %, S(max) 0.01 %, Cr 14 %, N 0.11 %
Casström SFK (HRC 58-59)

Böhler-Uddehom N690 eller N690Co (rostfritt)
Ett koboltberikat stål. Kobolt möjliggör en mer enhetlig, jämn kristallstruktur, vilket i knivstål ger en bra och jämn kant, och gör att eggens skärpa håller längre.
Liknar i mycket det japanska VG-10.

C 1.08 %, Si 0.4 %, Mn 0.4 %, Cr 17 %, Co 1.5 %, Mo 1.1 %, V 0.1 %
Enzo Trapper (HRC 59-60)

Uddeholm Elmax (rostfritt)
Allround höglegerat pulverstål där man lyckats kombinera god korrosionsbeständighet (18 % krom) med en slitstyrka betydligt högre än de vanligaste verktygsstålen. Besvärligt att få tillbaka skärpan när eggen väl blivit slö.

C 1.7 %, Si 0.8 %, Mn 0.3 %, Cr 18 %, Mo 1 %, V 3 %
Enzo Piili

Damasteel RWL 34 (rostfritt)
RWL 34 är ett pulverstål med en jämnt fördelad struktur, med hög brotthållfasthet som tillåter anlöpning till en hög hårdhet (HRC 60-62) utan att skapa typiska problem med sprödhet och risk för sprickbildning. Tack vare 13 % krom, med tillskott av moybden och vanadium, har den goda rostfria egenskaper. Hög egghållfasthet. Enkel att slipa och polera.

C 1.05 %, Si 0.50 %, Mn 0.50 %, Cr 14 %, Mo 4 %, V 0.2 %
Karesuandokniven Skarpsint


Damask-stål
Tillverkningen grundas på uråldriga metoder med ursprung i Mellanöstern och andra delar av Asien på den tiden svärd var hi-tech. Principen är att två stålsorter smids samman och ger ett dekorativt mönster. Finns i många kvalitéer med olika egenskaper men väljs uteslutande av estetiska skäl då det kan göras med en mängd intressanta mönstervarianter. Tillverkare som svenska Damasteel AB använder dock modern pulverteknik som ger goda karakteristika för praktiskt bruk.

Karesuandokniven Hunter 8 Damask Twist
Karesuandokniven Hunter 10 Damask Rose
Karesuandokniven Hunter 10 Damask Twist
Karesuandokniven Norrsken